Testy

Test kanvice s potravinárskym farbivom

26.01.2023 /  VIDEO / Porovnávací test účinnosti filtračných kanvíc s potravinárskym farbivom [video width="850" height="480" mp4="https://quell.eu/wp-content/uploads/2023/03/Test_Kanvic_SK-video-converter.com_.mp4"][/video]

Prečítajte si viac

Test na arzén, hliník a antimón

27.04.2022 /  Na základe opakovaných požiadaviek zákazníkov sme vykonali testy účinnosti filtrácie na ďalšie ťažké kovy, ktoré sa vyskytujú v zdrojoch vody u viacerých z vás. Rozhodli sme sa pre nezávislé laboratórne testy na arzén, hliník a antimón, ktoré nám tentokrát urobili vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Košiciach. Na testovanie sme pre porovnanie pridali aj ďalšie filtračné kanvice bežne dostupné na trhu. Vstupná voda pred filtráciou bola laboratórne kontaminovaná na limitne povolené hodnoty a po prefiltrovaní vody boli vykonané opätovné rozbory všetkých vzoriek. Pozrite si výsledky jednotlivých rozborov:   TEST PROTOKOLY: Vstupná voda pred filtráciou QUELL výsledky po filtrácii BRITA výsledky po filtrácii LAICA výsledky po filtrácii  

Prečítajte si viac

Test účinnosti filtračných kanvíc

05.03.2021 /  Každý z nás chce piť čistú, zdraviu prospešnú vodu. Pre dosiahnutie tohto cieľa si mnohí kupujeme rôzne filtračné zariadenia, pričom kanvice patria medzi tie najbežnejšie a najčastejšie používané. To, či filtrácia má nejakú účinnosť a prefiltrovaná voda je iná, vieme do istej miery posúdiť aj sami podľa zmeny jej senzorických vlastností ako je chuť (znížený obsah chlóru), čírosť vody (odstránený zákal a mechanické nečistoty), prípadne podľa zníženej tvorby vodného kameňa v rýchlovarnej kanvici (znížený obsah minerálov). Čo však s nečistotami, ktoré nemajú žiadnu chuť ani sa navonok nijako neprejavujú (ťažké kovy, baktérie, mikroorganizmy)?   Tu sa buď musíme spoliehať na tvrdenie výrobcov či si dané filtračné zariadenie s nimi poradí alebo si filtračnú schopnosť overíme laboratórnym testom. To sme urobili my. Pre test sme zvolili najbežnejšie dostupné kanvice: Quell Eiva, Brita Marella a Laica Norma 3000     Samotné testy vykonalo akreditované laboratórium EL s.r.o. v Spišskej Novej Vsi. Všetky kanvice boli úplne nové a podľa návodov aktivované (2x prefiltrovaný objem obecnou vodou). Vstupná voda pred filtráciou obsahovala väčšinu kontaminantov, ktoré sa môžu nachádzať v pitnej vode, v presne zmeranej koncentrácií. Po prefiltrovaní vody laboratórium opätovne urobilo chemický aj mikrobiologický rozbor všetkých vzoriek. Pozrite si výsledky jednotlivých rozborov:   Kanvica Quell Eiva, ktorá využíva filtračnú technológiu pochádzajúcu z NASA, dosiahla takmer pri všetkých nečistotách omnoho lepšiu účinnosť filtrácie než ostatné porovnávané kanvice.   Voda z kanvice Quell Eiva bude mať nielen lepšiu chuť, ale bude tiež zbavená takmer všetkých nečistôt. Vďaka schopnosti odstraňovať z vody mikroorganizmy, Vám poslúži nielen doma ale aj pri cestách do zahraničia.   Test protokoly: Mikrobiologický rozbor: Vstupná voda pred filtráciou QUELL výsledky po filtrácii BRITA výsledky po filtrácii LAICA výsledky po filtrácii Chemický rozbor: Vstupná voda a výsledky po filtrácii

Prečítajte si viac

Quell NOMAD – testy po 3 mesiacoch

19.02.2021 / V predošlom teste fľaše Quell NOMAD overovalo nemecké laboratórium ISEGA účinnosť nového filtra. Jeho kapacita je 300 naplnení fľaše resp. dva mesiace používania. Čo ale v prípade, že filtračná fľaša sa používa len zriedka alebo sa po prvom použití dlhšie nepoužívala? Stratí filter po dvoch mesiacoch svoju schopnosť, prípadne sa stane málo účinným? Keďže toto je pomerne častá otázka, spoľahlivú odpoveď na ňu nám dajú opakované laboratórne testy. Filtračné fľaše Quell NOMAD použité v testoch v decembri 2020 boli uschované bez ďalšieho používania po dobu troch mesiacov. Následne boli na nich opätovne vykonané rovnaké testy filtračných schopností. Výsledok: úplne rovnaká účinnosť ako pri novom filtri!   Výsledky testov   Zatiaľ čo kapacita filtra výrazne závisí od čistoty filtrovanej vody, časové hľadisko ovplyvňuje účinnosť filtračnej technológie Disruptor™ podstatne menej. Ako teda správne používať a meniť filter vo fľaši? Veľmi dôležitý je objem prefiltrovanej vody a jej čistota. Zachytávané nečistoty postupne filter upchávajú. Preto ak vidíte, že sa prietok vody viditeľne znížil, filter ihneď vymeňte bez ohľadu na dobu používania alebo objem prefiltrovanej vody. Nikdy filter „nepretláčajte“. Ak ste odhadom dosiahli 300 naplnení, filter splnil svoju úlohu a vymeňte ho. Ak používate filtračnú fľašu zriedkavo a prietok vody je dostatočný, filter môžete ponechať vo fľaši aj po uplynutí dvoch mesiacov od prvého použitia. Neprekračujte však obdobie jednej sezóny (6 mesiacov). Ak cestujete do oblasti (krajiny) s vyšším rizikom kontaminovanej vody, odporúčame použiť nový filter. Nezabudnite si ho pred cestou aktivovať (viď manuál). Ak fľašu nepoužívate, vyprázdnite ju a umyte. Filter nechajte vyschnúť.

Prečítajte si viac

Quell NOMAD – testy v Nemeckom laboratóriu ISEGA

11.12.2020 / Ďalší test sme urobili v spolupráci s nemeckým laboratóriom ISEGA (www.isega.de), pričom tentokrát sme nepoužili vodu z prírodného zdroja ale kontaminácia vstupnej vody prebehla priamo v laboratóriu. Dosiahol sa tak presne požadovaný stupeň znečistenia vody vybranými látkami.     Výsledky testov potvrdili schopnosť redukcie kontaminantov (E.coli, mikroorganizmy, olovo) s účinnosťou na 99,99%.   Výsledky testov       Častou sa opakujúcou otázkou je, akú účinnosť má filter vo fľaši Quell NOMAD po dvoch mesiacoch od prvého použitia ak sa fľaša používala len minimálne, prípadne vôbec. Preto sme sa dohodli s laboratóriom ISEGA na zopakovaní týchto testov s rovnakými fľašami a filtrami, po uplynutí dvoch mesiacov. Výsledky tohto testu čoskoro zverejníme.  

Prečítajte si viac

Filtračná fľaša Quell NOMAD – test 1. a 2.

19.11.2020 / Prvý test, čo dokáže malý filter v turistickej fľaši v praxi, sme spravili koncom septembra 2019. Ako zdroj vody sme zvolili vodnú nádrž Ružín pri Košiciach. Voda v ňom bola v tom čase znečistená sinicami, ktoré pri kontakte s pokožkou zanechávajú u mnohých ľudí alergickú reakciu v dokážu zapríčiniť napr. zápal očných spojiviek.   Odber vody   Filtrácia cez fľašu Quell NOMAD   Vizuálne porovnanie nefiltrovanej a filtrovanej vody   S rozborom oboch vzoriek vody nám láskavo pomohla Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Mikrobiologické znečistenie bolo filtráciou odstránené úplne a voda spĺňala všetky požiadavky na pitnú vodu.   Rozbory vody pred filtráciou 23.9.2019   Rozbory vody po filtrácií 23.9.2019 Fľaša s pôvodným filtrom bola opakovane používaná ešte nasledujúce dva mesiace, pričom sme filtrovali podobne znečistenú vodu. Tu je dôležité spomenúť, že filter už po približne tridsiatom cykle začínal byť citeľne upchatý a po štyridsiatej filtrácií bolo potrebné vyvinúť značnú silu na pretlačenie vody cez filter. Aj keď výsledky filtrácie boli stále dobré, pri bežnom používaní aj čiastočne upchatý filter okamžite vymeňte a nepoužívajte ho! Zvýšeným tlakom môžete spôsobiť jeho mechanické poškodenie a tým uvoľnenie zachytených nečistôt.   Rozbory vody pred filtráciou 13.11.2019   Rozbory vody po filtrácií 13.11.2019

Prečítajte si viac