Filtračné technológie

Mechanická filtrácia

Mechanická filtrácia vody je prvým stupňom čistenia vody. Odstraňuje z vody pevné častice, ktoré sú často viditeľné voľným okom. Mechanickou filtráciou zabezpečíte aj ochranu vodovodných potrubí, batérii, čerpadiel a iných zariadení v domácnosti pred poškodením.

Filtračným médiom je väčšinou polypropylénová (PP) vložka, ktorá pri prietoku vody zachytáva piesok, nečistoty, usadeniny, kal, sliz či hrdzu, v podstate všetky pevné častice, ktoré sú väčšie ako je veľkosť otvorov vo filtračnej vložke.

 

Mechanické filtre sú označované číselným údajom, tzv. priepustnosťou (udávanou v mikrometroch), ktorá udáva minimálnu veľkosť nečistoty, ktorú filter zachytí. Čím je číslo nižšie, tým vyššiu filtračnú schopnosť filter má. Jemnejšie filtre však viac znižujú prietok vody a môžu sa skôr upchať.

 

K filtračným zariadeniam Quell si môžete zvoliť PP sediment filter 5µm ako možnosť prvého stupňa viacstupňovej filtrácie. Odporúčame ho použiť prifiltrácii inej než obecnej vody (napr. studňovej vody), ak je predpoklad jej vyššieho mechanického znečistenia.