Testy

Test konvice s potravinářským farbivem

26.01.2023 /  VIDEO / Srovnávací test účinnosti filtračních konvic s potravinářským farbivem [video width="850" height="480" mp4="https://quell.eu/wp-content/uploads/2023/03/Test_Kanvic_CZ-video-converter.com_.mp4"][/video]

Přečtěte si více

Test na arzén, hliník a antimon

27.04.2022 /  Na základě opakovaných požadavků zákazníků jsme provedli testy účinnosti filtrace na další těžké kovy, které se vyskytují ve zdrojích vody u mnoha z vás. Rozhodli jsme se pro nezávislé laboratorní testy na arzén, hliník a antimon, které nám tentokrát provedli ve Veterinárním a potravinovém ústavu v Košicích na Slovensku. K testování jsme pro porovnání přidali rovněž další filtrační konvice běžně dostupné na trhu. Vstupní voda před filtrací byla laboratorně kontaminována na limitně povolené hodnoty a po přefiltrování vody byly provedeny opětovné rozbory všech vzorků. Podívejte se na výsledky jednotlivých rozborů:   TEST PROTOKOLY: Vstupní voda před filtrací QUELL výsledky po filtraci BRITA výsledky po filtraci LAICA výsledky po filtraci  

Přečtěte si více

Test účinnosti filtračních konvic

05.03.2021 /  Každý z nás chce pít čistou, zdraví prospěšnou vodu. Pro dosažení tohoto cíle si mnozí kupujeme různá filtrační zařízení, přičemž konvice patří mezi ta nejběžnější a nejčastěji používaná. To, zda filtrace má nějakou účinnost a přefiltrovaná voda je jiná, umíme do jisté míry posoudit i sami podle změny jejích senzorických vlastností jako je chuť (snížený obsah chlóru), čirost vody (odstraněný zákal a mechanické nečistoty), případně podle snížené tvorby vodního kamene v rychlovarné konvici (snížený obsah minerálů). Co ovšem s nečistotami, které nemají žádnou chuť ani se navenek nijak neprojevují (těžké kovy, bakterie, mikroorganismy)?   Zde se buď musíme spoléhat na tvrzení výrobců, zda si dané filtrační zařízení s nimi poradí nebo si filtrační schopnost ověříme laboratorním testem. To jsme udělali my. Pro test jsme zvolili nejběžněji dostupné konvice: Quell Eiva, Brita Marella a Laica Norma 3000     Samotné testy provedla akreditovaná laboratoř EL s.r.o. ve Spišské Nové Vsi. Všechny konvice byly zcela nové a podle návodů aktivované (2x přefiltrovaný objem obecnou vodou). Vstupní voda před filtrací obsahovala většinu kontaminantů, které se mohou nacházet v pitné vodě, v přesně změřené koncentraci. Po přefiltrování vody laboratoř opět provedla chemický i mikrobiologický rozbor všech vzorků. Prohlédněte si výsledky jednotlivých rozborů:   Konvice Quell Eiva, která využívá filtrační technologii pocházející z NASA, dosáhla téměř u všech nečistot mnohem lepší účinnosti filtrace než ostatní srovnávané konvice.   Voda z konvice Quell Eiva bude mít nejen lepší chuť, ale bude také zbavena téměř všech nečistot. Díky schopnosti odstraňovat z vody mikroorganismy, Vám poslouží nejen doma, ale i při cestách do zahraničí.   Test protokoly: Mikrobiologický rozbor: Vstupní voda před filtraci QUELL výsledky po filtraci BRITA výsledky po filtraci LAICA výsledky po filtraci Chemický rozbor: Vstupná voda a výsledky po filtrácii

Přečtěte si více

Quell NOMAD – testy po 3 měsících 02/19/2021

19.02.2021   V předešlém testu láhve Quell NOMAD ověřovala německá laboratoř ISEGA účinnost nového filtru. Jeho kapacita je 300 naplnění láhve resp. dva měsíce používání. Co ale v případě, že se filtrační láhev používá jen zřídka nebo se po prvním použití déle nepoužívala? Ztratí filtr po dvou měsících svou schopnost, případně se stane málo účinným? Jelikož toto je poměrně častá otázka, spolehlivou odpověď na ni nám dají opakované laboratorní testy.. Filtrační láhve Quell NOMAD použity v testech v prosinci 2020 byly uschovány bez dalšího užívání po dobu tří měsíců. Následně byly na nich znovu provedeny stejné testy filtračních schopností. Výsledek: zcela totožná účinnost, jako u nového filtru!   Výsledky testů   Zatímco kapacita filtru výrazně závisí na čistotě filtrované vody, časové hledisko ovlivňuje účinnost filtrační technologie disruptor ™ podstatně méně. Jak tedy správně používat a měnit filtr v láhvi? Velmi důležitý je objem přefiltrované vody a její čistota. Zachycovány nečistoty postupně filtr ucpávají. Proto pokud vidíte, že se průtok vody viditelně snížil, filtr ihned vyměňte bez ohledu na dobu používání nebo objem přefiltrované vody. Nikdy filtr "neprotlačujte". Pokud jste odhadem dosáhli 300 naplněni, filtr splnil svou úlohu a vyměňte ho Pokud používáte filtrační láhev zřídka a průtok vody je dostatečný, filtr můžete ponechat v lahvi i po uplynutí dvou měsíců od prvního použití. Nepřekračujte však období jedné sezóny (6 měsíců). Pokud cestujete do oblastí (země) s vyšším rizikem kontaminované vody, doporučujeme použít nový filtr. Nezapomeňte si ho před cestou aktivovat (viz manuál). Pokud láhev nepoužíváte, vyprázdněte ji a omyjte. Filtr nechte vyschnout.

Přečtěte si více

Quell NOMAD – testy v Německé laboratoři ISEGA

11.12.2020   Další test jsme provedli ve spolupráci s německou laboratoří ISEGA ISEGA (www.isega.de), tentokrát jsme nepoužili vodu z přírodního zdroje, ale ke kontaminaci vstupní vody došlo přímo v laboratoři. Bylo tak dosaženo přesně požadovaného stupně kontaminace vody vybranými látkami.     Výsledky testu potvrdily schopnost redukovat kontaminanty (E.coli, mikroorganismy, olovo) s účinností 99,99 %.   výsledky testů                             Častou otázkou je, jak účinný je filtr v lahvičce Quell NOMAD po dvou měsících od prvního použití, pokud byla lahvička používána jen minimálně nebo vůbec. Proto jsme se s laboratoří ISEGA dohodli na opakování těchto testů se stejnými lahvemi a filtry po dvou měsících. Výsledky tohoto testu brzy zveřejníme.

Přečtěte si více

Filtrační láhev Quell NOMAD – test 1. a 2.

19.11.2020   Na konci září 2019 jsme provedli první test, abychom zjistili, v čem je malý filtr filter bottle může dělat v praxi. Jako zdroj vody jsme vybrali vodní nádrž Ružín u Košic. Voda v ní byla v té době kontaminována sinicemi, které při kontaktu s pokožkou zanechávají u mnoha lidí alergickou reakci a mohou způsobit např. zánět spojivek.   Odebírání vzorku vody   Filtrace lahví Quell NOMAD   Vizuální srovnání nefiltrované a filtrované vody   S analýzou obou vzorků vody nám laskavě pomohla Univerzita veterinárního lékařství a farmace v Košicích. Mikrobiologická kontaminace byla zcela odstraněna filtrací a voda splňovala všechny požadavky na pitnou vodu.   Rozbory vody před filtrací 23. 9. 2019   Rozbory vody po filtraci 23. 9. 2019 Láhev s původním filtrem byla opakovaně používána další dva měsíce, přičemž jsme filtrovali podobně znečištěnou vodu. Zde je důležité zmínit, že filtr byl již přibližně po třicátém cyklu znatelně ucpaný a po čtyřicáté filtraci bylo nutné vyvinout značnou sílu k protlačení vody filtrem. Přestože výsledky filtrace byly stále dobré, částečně zanesený filtr při běžném používání okamžitě vyměňte a nepoužívejte! Zvýšený tlak může způsobit mechanické poškození a tím i uvolnění zachycené špíny.   Analýzy vody před filtrací 13/11/2019   Analýzy vody po filtraci 13/11/2019

Přečtěte si více