Filtračná fľaša Quell NOMAD – test 1. a 2.

19.11.2020 /

Prvý test, čo dokáže malý filter v turistickej fľaši v praxi, sme spravili koncom septembra 2019. Ako zdroj vody sme zvolili vodnú nádrž Ružín pri Košiciach. Voda v ňom bola v tom čase znečistená sinicami, ktoré pri kontakte s pokožkou zanechávajú u mnohých ľudí alergickú reakciu v dokážu zapríčiniť napr. zápal očných spojiviek.

 

Odber vody

 

Filtrácia cez fľašu Quell NOMAD

 

Vizuálne porovnanie nefiltrovanej a filtrovanej vody

 

S rozborom oboch vzoriek vody nám láskavo pomohla Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Mikrobiologické znečistenie bolo filtráciou odstránené úplne a voda spĺňala všetky požiadavky na pitnú vodu.

 

Rozbory vody pred filtráciou 23.9.2019

 

Rozbory vody po filtrácií 23.9.2019

Fľaša s pôvodným filtrom bola opakovane používaná ešte nasledujúce dva mesiace, pričom sme filtrovali podobne znečistenú vodu. Tu je dôležité spomenúť, že filter už po približne tridsiatom cykle začínal byť citeľne upchatý a po štyridsiatej filtrácií bolo potrebné vyvinúť značnú silu na pretlačenie vody cez filter. Aj keď výsledky filtrácie boli stále dobré, pri bežnom používaní aj čiastočne upchatý filter okamžite vymeňte a nepoužívajte ho! Zvýšeným tlakom môžete spôsobiť jeho mechanické poškodenie a tým uvoľnenie zachytených nečistôt.

 

Rozbory vody pred filtráciou 13.11.2019

 

Rozbory vody po filtrácií 13.11.2019