Testy i doświadczenia

Quell NOMAD – testy po 3 miesiącach

19.02.2021   W poprzednim teście butelki Quell NOMAD niemieckie laboratorium ISEGA zweryfikowało skuteczność nowego filtra. Jego pojemność wystarcza na 300 napełnień butelki lub odpowiednio dwa miesiące użytkowania. Ale co, jeśli butelka filtrująca jest używana rzadko lub nie była używana przez długi czas po pierwszym użyciu? Czy filtr straci swoją zdolność po dwóch miesiącach, czy też stanie się nieskuteczny? Ponieważ jest to stosunkowo częste pytanie, powtórzone testy laboratoryjne mogą dać nam wiarygodną odpowiedź. Butelki z filtrem Quell NOMAD używane w testach z grudnia 2020 r. Były przechowywane bez dalszego użyciaprzez 3 miesiące. Następnie ponownie przeprowadzono na nich te same testy zdolności filtracji. Wynik: dokładnie taka sama wydajność jak nowy filtr!   Wyniki testów   Chociaż pojemność filtra w znacznym stopniu zależy od czystości przefiltrowanej wody, aspekt czasowy wpływa na wydajność technologii filtracji Disruptor ™ w mniejszym stopniu. Jak więc prawidłowo używać i wymieniać filtr w butelce? Ilość przefiltrowanej wody i jej czystość są bardzo ważne. Zebrane zanieczyszczenia stopniowo zatykają filtr. Dlatego jeśli zauważysz, że przepływ wody wyraźnie się zmniejszył, natychmiast wymień filtr, niezależnie od czasu użytkowania czy ilości przefiltrowanej wody. Nigdy nie „naciskaj” na filtr. Jeśli osiągnąłeś zalecane 300 napełnień, filtr spełnił swoje zadanie i wymień go. Jeśli używasz butelki z filtrem rzadko, a przepływ wody jest wystarczający, możesz pozostawić filtr w butelce na dwa miesiące po pierwszym użyciu. Nie przekraczaj jednak okresu jednego sezonu (6 miesięcy). Jeśli podróżujesz do obszaru (kraju) o wyższym ryzyku skażenia wody, zalecamy użycie nowego filtra. Pamiętaj, aby go aktywować przed wyjazdem (patrz instrukcja). Kiedy nie jest używany, opróżnij butelkę i umyj ją. Pozostaw filtr do wyschnięcia.

Dowiedz się więcej

Quell NOMAD – testy w niemieckim laboratorium ISEGA

11.12.2020   Kolejny test wykonaliśmy we współpracy z niemieckim laboratorium ISEGA (www.isega.de), tym razem nie używaliśmy wody ze źródła naturalnego, ale zanieczyszczenie wody dopływającej miało miejsce bezpośrednio w laboratorium. W ten sposób osiągnięto dokładnie wymagany stopień zanieczyszczenia wody wybranymi substancjami.     Wyniki badań potwierdziły zdolność do redukcji zanieczyszczeń (E. coli, mikroorganizmy, ołów) ze skutecznością 99,99%.                               Często zadawanym pytaniem jest, jak skuteczny jest filtr w butelce Quell NOMAD po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, jeśli butelka była używana tylko minimalnie lub wcale. Dlatego uzgodniliśmy z laboratorium ISEGA powtórzenie tych testów z tymi samymi butelkami i filtrami po dwóch miesiącach. Wkrótce opublikujemy wyniki tego testu.

Dowiedz się więcej

Butelka filtrująca Quell NOMAD – test 1 i 2

19.11.2020   At the end of September 2019 we did the first test to find out what a small filter in a filter bottle can do in practice. We chose the Ružín water reservoir near Košice as a source of water. The water in it was contaminated with cyanobacteria at that time, which in contact with the skin leave an allergic reaction in many people and can cause e.g. conjunctivitis.   Taking a water sample   Quell NOMAD bottle filtration   Visual comparison of unfiltered and filtered water   The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice kindly helped us with the analysis of both water samples. The microbiological contamination was completely removed by filtration and the water met all drinking water requirements.   Water analyzes before filtration 9/23/2019   Water analyzes after filtration 9/23/2019 The bottle with the original filter was used repeatedly for the next two months, while we filtered similarly contaminated water. Here it is important to mention that the filter was already noticeably clogged after about the thirtieth cycle and after the fortieth filtration it was necessary to exert considerable force to push the water through the filter. Although the filtration results were still good, replace the partially clogged filter immediately during normal use and do not use it! Increased pressure can cause mechanical damage and thus the release of trapped dirt.   Water analyzes before filtration 11/13/2019   Water analyzes after filtration 11/13/2019

Dowiedz się więcej