Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Quell implementoval několik základních principů. Vaše osobní údaje žádáme pouze v případě, že je skutečně potřebujeme. Osobní údaje jsou na našich serverech zpracovávány pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje nešíříme, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, dodržujeme naše zákonné povinnosti, chráníme naše práva nebo jsme s tím výslovně souhlasili. Při poskytování našich služeb se zaměřujeme na to, abychom měli snadnou kontrolu nad tím, jaké osobní údaje nám poskytujete, abychom vaše osobní údaje chránili. Osobní údaje jsou na vaši žádost vymazány. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupu, opravy nebo vymazání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@quell.eu

Naše interní zásady ochrany osobních údajů zahrnují také respekt k ochraně všech údajů, které od vás můžeme shromáždit během provozu našich webových stránek.

 

Návštěvníci webu

Quell používá Google Analytics ke shromažďování některých informací ze serverů a webových prohlížečů, které neumožňují přímou osobní identifikaci, jako jsou informace o typu prohlížeče, jazykové preference, čas a datum požadavku návštěvníka, údaje o webu, ze kterého jste byli přesměrováni. Účelem shromažďování těchto údajů je lépe porozumět tomu, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky.

Quell také získává údaje, které mohou být osobními údaji a informacemi o IP adrese pro: přihlášené uživatele; návštěvníci, kteří nám dávají zpětnou vazbu na naše stránky; nebo nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

Quell získané IP adresy nikdy nezveřejňuje. IP adresy jsou viditelné a přístupné pouze webmasterům.

 

Zpracování osobních údajů

Někteří návštěvníci Quell se nás rozhodnou kontaktovat takovým způsobem, že je nutné získat nějaké osobní údaje. Rozsah a typ informací, které získáme, závisí na charakteru kontaktu.

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jsou naši návštěvníci vyzváni, aby uvedli své jméno, příjmení nebo obchodní firmu a IČ, emailovou adresu, telefonní kontakt. V každém případě tyto údaje získáváme pouze pro splnění požadavků našeho návštěvníka, zákazníka.

Quell nezveřejňuje osobní údaje.

Společnost Quell respektuje, že každý má právo na přístup k osobním údajům, které o něm uchováváme.

Osoba požadující přístup nebo požadující opravu osobních údajů, doplnění nebo vymazání nepřesných údajů nás může kontaktovat přímo prostřednictvím info@quell.eu 

 

Ochrana soukromých dat

Společnost Quell zpřístupňuje osobní údaje a údaje, které mohou být osobními údaji, pouze svým zaměstnancům a poskytovatelům IT služeb, kteří (a) také potřebují znát údaje pro zpracování jménem společnosti Quell nebo pro účely poskytování služeb prostřednictvím webových stránek a (b ) podepsali smlouvu, která zajišťuje důvěrnost a důvěrnost těchto údajů.

Společnost Quell zpřístupňuje údaje, které mohou být osobními údaji, pouze v případě, že to vyžaduje zákon, nebo jedná-li v dobré víře, že zveřejnění takových údajů je nezbytné pro ochranu našich vlastnických práv, třetích stran nebo ochranu veřejnosti.

Společnost Quell přijala veškerá přiměřeně nezbytná opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zničením údajů, které mohou být osobními údaji nebo osobními údaji.

Quell může být adresátem zákonné povinnosti zpřístupnit osobní údaje orgánům veřejné moci, jako je národní bezpečnost nebo prosazování práv jednotlivce.

 

Cookies

Cookie je malý soubor s informacemi, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka a které návštěvník poskytuje webu, kdykoli se návštěvník vrátí. Soubory cookie nám pomáhají identifikovat a sledovat zákazníky, jejich používání webových stránek a jejich preference webových stránek (např. jazyk).

Návštěvníci Quell, kteří nechtějí ukládat soubory cookie na svých počítačích, by měli zakázat používání souborů cookie ve svých prohlížečích, ale měli byste tak učinit s vědomím, že některé funkce našich stránek bez pomoci souborů cookie nemusí fungovat správně.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Zatímco většina změn souvisejících s ochranou osobních údajů bude pravděpodobně malá, společnost Quell si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů změnit.