Filtrační technologie

Mechanická filtrace

Mechanická filtrace vody je prvním stupněm čištění vody. Odstraňuje z vody pevné částice, které jsou často viditelné pouhým okem. Mechanickou filtrací zajistíte i ochranu vodovodních potrubí, baterií, čerpadel a jiných zařízení v domácnosti před poškozením.

Filtračním médiem je většinou polypropylenová (PP) vložka, která při průtoku vody zachycuje písek, nečistoty, usazeniny, kal, sliz či rez, v podstatě všechny pevné částice, které jsou větší než je velikost otvorů ve filtrační vložce.

 

Mechanické filtry jsou označovány číselným údajem, tzv. propustností (udávanou v mikrometrech), která udává minimální velikost nečistoty, kterou filtr zachytí. Čím je číslo nižší, tím vyšší filtrační schopnost filtr má. Jemnější filtry však více snižují průtok vody a mohou se spíše ucpat.

 

K filtračním zařízením Quell si můžete zvolit PP sediment filtr 5μm (0,005mm) jako možnost prvního stupně vícestupňové filtrace. Doporučujeme jej použít při filtraci jiné než obecní vody (např. Studniční vody), pokud je předpoklad vyššího mechanického znečištění.