Filtrační láhev Quell NOMAD – test 1. a 2.

19.11.2020

 

Na konci září 2019 jsme provedli první test, abychom zjistili, v čem je malý filtr filter bottle může dělat v praxi. Jako zdroj vody jsme vybrali vodní nádrž Ružín u Košic. Voda v ní byla v té době kontaminována sinicemi, které při kontaktu s pokožkou zanechávají u mnoha lidí alergickou reakci a mohou způsobit např. zánět spojivek.

 

Odebírání vzorku vody

 

Filtrace lahví Quell NOMAD

 

Vizuální srovnání nefiltrované a filtrované vody

 

S analýzou obou vzorků vody nám laskavě pomohla Univerzita veterinárního lékařství a farmace v Košicích. Mikrobiologická kontaminace byla zcela odstraněna filtrací a voda splňovala všechny požadavky na pitnou vodu.

 

Rozbory vody před filtrací 23. 9. 2019

 

Rozbory vody po filtraci 23. 9. 2019

Láhev s původním filtrem byla opakovaně používána další dva měsíce, přičemž jsme filtrovali podobně znečištěnou vodu. Zde je důležité zmínit, že filtr byl již přibližně po třicátém cyklu znatelně ucpaný a po čtyřicáté filtraci bylo nutné vyvinout značnou sílu k protlačení vody filtrem. Přestože výsledky filtrace byly stále dobré, částečně zanesený filtr při běžném používání okamžitě vyměňte a nepoužívejte! Zvýšený tlak může způsobit mechanické poškození a tím i uvolnění zachycené špíny.

 

Analýzy vody před filtrací 13/11/2019

 

Analýzy vody po filtraci 13/11/2019