Technologia filtracji

Filtracja mechaniczna

Mechaniczna filtracja jest pierwszym etapem oczyszczania wody. Usuwa z wody cząsteczki stałe, które często są widoczne gołym okiem. Filtracja mechaniczna chroni również rury wodociągowe, krany, pompy i inne urządzenia gospodarstwa domowego przed uszkodzeniem.

Medium filtrujące to zwykle wkład polipropylenowy (PP), który zatrzymuje piasek, brud, osad, muł, szlam lub rdzę podczas przepływu wody, zasadniczo wszystkie cząstki stałe, które są większe niż rozmiar otworów we wkładzie filtrującym.

 

Filtry mechaniczne oznaczane są danymi liczbowymi tzw. Przepuszczalnością (wyrażoną w mikrometrach), która określa minimalny rozmiar zanieczyszczeń wychwytywanych przez filtr. Im niższa liczba, tym wyższa wydajność filtrowania. Jednak dokładniejsze filtry bardziej ograniczają przepływ wody i mogą się zapchać.

 

W przypadku jednostek filtrujących Quell można wybrać filtr osadowy PP 5 µm jako opcję dla pierwszego stopnia wieloetapowej filtracji. Zalecamy jego stosowanie przy filtrowaniu wody innej niż miejska (np. woda studzienna), jeśli spodziewane jest większe zanieczyszczenie mechaniczne.