GDPR

Вашата поверителност е важна за нас. Quell е приложил няколко основни принципа. Ние искаме вашата лична информация само ако наистина се нуждаем от нея. Личните данни се обработват на нашите сървъри само когато е необходимо да предоставим нашите услуги.

Ние не разпространяваме вашата лична информация, освен когато това се изисква от закона, като спазваме нашите законови задължения, защитаваме правата си или изрично сме се съгласили с това. Докато предоставяме нашите услуги, ние се фокусираме върху лесен контрол върху това каква лична информация ни предоставяте, за да защитим вашата лична информация. Личните данни се изтриват по ваше желание. Ако имате въпроси относно достъпа, поправянето или изтриването на личната ви информация, моля, свържете се с нас на info@quell.eu

Нашата вътрешна политика за поверителност включва също зачитане на защитата на всички данни, които можем да събираме от вас по време на работа на нашите уеб сайтове.

 

Посетители на уебсайта

Quell използва Google Analytics, за да събира известна информация от сървъри и уеб браузъри, които не позволяват директна лична идентификация, като например информация за типа браузър, езикови предпочитания, час и дата на заявката на посетителя, данни от сайта, от които сте били пренасочени. Целта на събирането на тези данни е да се разбере по-добре как нашите посетители използват нашия уебсайт.

Quell също така получава данни, които могат да бъдат лични данни и информация за IP адрес за: влезли потребители; посетители, които ни дават обратна връзка на нашия сайт; или се свържете с нас чрез формата за контакт.

Quell никога не публикува получените IP адреси. IP адресите са видими и достъпни само за уеб администраторите.

 

Обработка на лични данни

Някои посетители на Quell ще изберат да се свържат с нас по такъв начин, че е необходимо да се получи някаква лична информация. Обхватът и видът на информацията, която получаваме, зависи от естеството на контакта.

При попълване на нашата форма за контакт, нашите посетители са помолени да предоставят своето име, фамилия или, фирмено име и идентификационен номер, имейл адрес, телефон за връзка. Във всеки случай ние получаваме тези данни само за да отговорим на изискванията на нашия посетител, клиент.

Quell не разкрива лична информация.

Quell уважава, че всеки има право на достъп до лична информация, която поддържаме за тях.

Лицето, което иска достъп или иска корекция на лични данни, добавя или изтрива неточни данни, може да се свърже с нас директно чрез info@quell.eu

 

Защита на личните данни

Quell предоставя лични данни и данни, които може да са лични данни, на разположение само на своите служители и доставчици на ИТ услуги, които (а) също трябва да знаят данните за обработка от името на Quell или за целите на предоставяне на услуги чрез уеб сайтове, и (б) са подписали споразумение, което гарантира поверителност и поверителност на тези данни.

Quell прави данни, които могат да бъдат лични данни, достъпни само ако това се изисква от закона, или действа добросъвестно, за да вярва, че разкриването на такива данни е необходимо за защита на нашите права на собственост, трети страни или обществена защита.

Quell е предприел всички разумно необходими мерки за защита срещу неоторизиран достъп, използване, промяна или унищожаване на данни, които могат да бъдат лични данни или лични данни.

Quell може да е адресат на законово задължение да предоставя лични данни на разположение на публичните органи, като например националната сигурност или налагането на личните права.

 

Бисквитки

Бисквитката е малък файл с информация, която уеб сайтовете съхраняват на компютъра на посетителя и която посетителят предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне. Ние използваме „бисквитки“, за да ни помогнат да идентифицираме и проследяваме клиентите, тяхното използване на уеб сайтове и техните предпочитания за уеб сайтове (напр. Език).

Посетителите на Quell, които не искат да съхраняват „бисквитки“ на компютрите си, трябва да деактивират използването на „бисквитки“ в своите браузъри, но трябва да го направите, като знаете, че някои от функциите на нашия сайт без помощта на „бисквитки“ може да не работят правилно.

 

Промени в политиката за поверителност

Въпреки че повечето промени, свързани с поверителността, вероятно ще бъдат малки, Quell си запазва правото да променя тези политики за поверителност.