Начин на пречистване

Механична филтрация

 

Механичното филтриране на вода е първият етап от пречистването на водата. Премахва твърдите частици от водата, които често са видими с невъоръжено око. Механичната филтрация също така предпазва водопроводите, крановете, помпите и други домакински уреди от повреда.

Филтриращата среда обикновено е полипропиленова (PP) касета, която улавя пясък, мръсотия, утайки, утайки, слуз или ръжда по време на потока вода, по същество всички твърди частици, които са по-големи от размера на дупките във филтърната касета.

 

Механичните филтри са маркирани с цифрови данни, така наречената пропускливост (изразена в микрометри), която показва минималния размер на примесите, които филтърът улавя. Колкото по-малко е числото, толкова по-голям е филтриращият капацитет на филтъра. По-фините филтри обаче намаляват повече водния поток и могат да се запушат.

 

За филтърните блокове Quell можете да изберете PP филтър за утайки 5 μm като опция за първия етап на многостепенна филтрация. Препоръчваме да го използвате при филтриране, различно от битови води (напр. Вода от кладенец), ако се очаква по-голямо механично замърсяване.